Увод у Дата учионицу
Ivan Cvetković

Увод у Дата учионицу

''Увод у Дата учионицу'' је курс који ће омогућити свим наставницима да једноставно и брзо науче како да користити ову платформу и све њене могућности. Уз нове дигиталне технологије и модеран приступ учењу завирите у свет знања на другачији начин. Нове технологије доносе нове могућности приликом реализације часа, а овај курс пружа могућност да сви брзо и лако науче како формирати курс, направити дигиталне лекције и тестове, као и друге могућности за савремену дигиталну наставу. Захваљујући савременим алатима онлајн учење може да допре до сваког од нас, тако да ученик увек може постићи најбољи резултат. 

Савремени веб алати у настави
Ivan Cvetković

Савремени веб алати у настави

Примена савремених веб алата у настави може допринети већој активности и мотивацији ученика, као и развијање њихових креативних способности. На овом семинару полазници ће научити како да користе веб алате приликом израде различитих наставних садржаја. За сваки веб алат добиће и различите примере из праксе, који пружају увид у неограничене могућности сваког савременог веб алата. Поред савремених веб алата полазнике очекује и много корисних информација о различитим интернет садржајима, сајтовима и платформама за учење, које ће омогућити још бржу и квалитетнију изради наставних материјала. Такође, употреба дигиталних наставних садржаја омогућава лакше и једноставније остваривање предвиђених исхода.